پایان نامه های ارشد

دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه برق در مورد خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه : ) اعمال وزنهای عملکردی هدف به نتایج گام 4 با بهره گیری از فاکتورهای وزنی عملکردی هدف، به استراتژی کنترل اجازه داده می گردد تا هر یک از Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه برق با موضوع ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : طبقه بندی و مقایسه بار مبنا در ترانسفورماتور در بخش قبل گفتیم Read more…

By 92, ago